وقتی که عشق به نفرت تبدیل میشه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوب این کفش آدیداس , جوراب پوما  , شورت نایک

یه شلغم شوربایی ازانواع کارخونه های معتبر

میشه بگید اسپانسر تیم قراره کی باشه ؟